Beschütz mich

beschütz michBeschütz mich kleiner Engel, beschütz mich vor den Stürmen.
Beschütz mich kleiner Schmetterling, beschütz mich vor den Kriegern.
Beschütz mich kleiner Drache, beschütz mich vor dem See in mir.
Beschütz mich kleine Kriegerin, beschütz mich vor den Worten.
Beschütz mich kleine Blume, beschütz mich vor den Steinen.
Beschütz mich kleiner Prinz, beschütz mich vor der Welt.